Gmina Krypno

Rodzaj

 

 

 

 

 

 

 

Gmina wiejska

Powiat

Moniecki

Województwo

PodlaskieMiejscowość

 

Adres urzędu

 

 


Godziny pracy urzędu:

 

 

Krypno Kościelne

 

Krypno Kościelne 23 B
19-111 Krypno Kościelne

 poniedziałek-piątek -  7:30 -15:30

 


Kontakt:

Kancelaria


 

tel.(85) 716-90-33;   fax (85) 716-90-35
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
www.gminakrypno.pl

Wójt

mgr Marek Stankiewicz tel. (85) 716-90-33,
e-mail: wojtkrypno@podlaskie.pl 

Przewodniczący Rady Gminy


Sekretarz Gminy


Tomasz Walendziński tel. (85) 716-90-33


Kitlas Joanna tel. (85) 716-90-69
e-mail: sekretarzkrypno@podlaskie.pl

Skarbnik Gminy
 

Kupiec Ewa tel. (85) 716-90-01
e-mail: skarbnikkrypno@podlaskie.pl 

Inwestycje i informatyzacja                                 tel. (85) 716-90-42

Urząd Stanu Cywilnego                                       tel. (85) 716-90-70

Podatki i opłaty lokalne                                       tel. (85) 716-91-04

Księgowość budżetowa                                      tel. (85) 716-90-20

Zagospod. przestrz. i ochr. środ.                        tel. (85) 716-90-41

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna,        tel. (85) 716-90-76
 gospodarowanie odpadami

 

 Konta bankowe:  Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie Oddział Krypno

                             Nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080

                             Nr 09 8076 0001 0010 5082 2000 0210 - wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W rozliczeniach transgranicznych nr rachunku:

PL27 8076 0001 0010 5082 2000 0080

kod SWIFT: POLUPLPR

 

 

 

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych w Urzędzie Gminy Krypno jest Wójt Gminy z siedzibą w Krypnie Kościelnym 23B, 19-111 Krypno. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celach realizacji zadań określonych przepisami prawa. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemnie w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Urzędu Gminy Krypno. W przypadku obowiązku podania danych, osoba informowana jest o podstawie prawnej takiego działania.

Rejestr zbiorów danych Urzędu Gminy w Krypnie prowadzony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji został udostępniony do przeglądania w formie wydruku dostępnego do wglądu w Kancelarii Urzędu (zgodnie z § 5 ust. 1  pkt 3 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych)

          

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2007-06-19

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2007-10-15

Data modyfikacji: 2017-01-03

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2007-10-15