Budowa indywidualnych instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krypno

 

W dniu 12 października 2020 r. Gmina Krypno podpisała umowę na dofinansowanie operacji pn. „Budowa indywidualnych instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krypno”.

Gmina Krypno zamierza zrealizować przedsięwzięcie polegające na udzielaniu mieszkańcom grantów na dostawę i montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Krypno.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału przyrodniczego obszaru LGD N.A.R.E.W. poprzez budowę 14 mikroinstalacji (kolektory słoneczne) wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krypno w 2022 r.

Całkowity koszt operacji: 200 000,00 zł                    
Koszty kwalifikowalne operacji:  200 000,00 zł        
Dofinansowanie: 170 000,00 zł     

Projekt „Budowa indywidualnych instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krypno”  współfinansowany jest  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2020-10-12

Wprowadzający: Anna Markowska

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-03-09

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-10-13