"Montaż ogniw fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody w Długołęce"

 

W dniu 9 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Gmina Krypno podpisała umowę na dofinansowanie operacji pn. „Montaż ogniw fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody w Długołęce”

Przedmiotowy projekt dotyczy Typu 2 tj. Energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby).
W ramach projektu wybudowana zostanie mikroinstalacja wykorzystująca odnawialne źródła energii na stacji uzdatniania wody w Długołęce na terenie Gminy Krypno.
Celem głównym projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej (tj. Stacji Uzdatniania Wody w Długołęce) na terenie gminy Krypno.

Całkowity koszt operacji: 210.455,46 zł                    
Koszty kwalifikowalne operacji:  168.307,00 zł        
Dofinansowanie ze środków PROW: 126.230,25 zł     

Projekt „Montaż ogniw fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody w Długołęce”  współfinansowany jest  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

  

17.04.2019 r.

Rozpoczęły się prace nad realizacją projektu pn. „Montaż ogniw fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody w Długołęce”.

Wykonawcą zadania jest firma SOON ENERGY POLAND Sp. z o.o., Al. Krakowska 22a, 02-284 Warszawa.

Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie Energoinwest JK Jerzy Edmund Kania, ul. Gen. Władysława Andersa 15, 15-124 Białystok.

 

W dniu 23.05.2019 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

Komisja po zapoznaniu się z zamontowanym zestawem ogniw fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody w Długołęce oraz dokumentacją związaną z ww. zadaniem potwierdziła, iż roboty zostały wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, warunkami umowy oraz w terminie.

Wartość wykonanej dostawy wynosi 156.087,00 zł brutto.

 

       

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2018-10-09

Wprowadzający: Anna Markowska

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-05-29

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-03-04