Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno

 

W dniu 17 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Gmina Krypno podpisała umowę na dofinansowanie operacji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno”.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja 8 pompowni ścieków na terenie Gminy Krypno.

Całkowity koszt operacji: 9 043 648,16 zł                    
Koszty kwalifikowalne operacji:  7 352 559,47 zł        
Dofinansowanie ze środków PROW: 6 249 675,52 zł     

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizację pompowni ścieków na terenie aglomeracji Krypno Kościelne.
W ramach inwestycji planuje się podjęcie następujących działań:
1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim
2. Modernizacja pompowni ścieków w miejscowościach: Zygmunty, Góra (2szt.), Ruda, Bajki Zalesie, Zastocze i Peńskie (2szt.).

Projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim, gm. Krypno” współfinansowany jest  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2019-10-17

Wprowadzający: Anna Markowska

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-10-17

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-10-17