„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim, gm. Krypno”

W dniu 31 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Gmina Krypno podpisała umowę na dofinansowanie operacji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim, gm. Krypno”.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim.

Całkowity koszt operacji: 5 244 876,62 zł                    
Koszty kwalifikowalne operacji:  2 868 306,64 zł        
Dofinansowanie ze środków PROW: 2 438 060,60 zł     

Projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim, gm. Krypno” współfinansowany jest  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb.

 

21.06.2018 r.

W dniu 21.06.2018 r. nastąpiło rozwiązanie umowy na dofinansowanie operacji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim, gm. Krypno” za porozumieniem stron w związku z wystąpieniem okoliczności, które uniemożliwiały dalsze wykonywanie Umowy.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2018-03-23

Wprowadzający: Anna Markowska

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2018-07-04

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2018-03-23