"Wykorzystanie OZE poprzez montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krypno"

W dniu 28 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Gmina Krypno podpisała umowę na dofinansowanie operacji pn. „Wykorzystanie OZE poprzez montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krypno”.

Przedmiotem projektu jest wykorzystanie OZE poprzez montaż 55 instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krypno.
Grupą docelową jest społeczność lokalna jaką są mieszkańcy Gminy Krypno zamieszkujący obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
Celem głównym projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Krypno.

Całkowity koszt operacji: 680 900,10 zł                    
Koszty kwalifikowalne operacji:  627 970,00 zł        
Dofinansowanie ze środków PROW: 533 774,50 zł     

Projekt „Wykorzystanie OZE poprzez montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krypno” współfinansowany jest  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

 

 14.05.2018 r.

Rozpoczęły się prace nad realizacją projektu pn. „Wykorzystanie OZE poprzez montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krypno”.

Wykonawcą zadania jest firma SUNGRANT Sp. z o.o., ul. Ciesielska 2/23, 15-542 Białystok.

Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie Energoinwest JK Jerzy Edmund Kania, ul. Gen. Władysława Andersa 15, 15-124 Białystok.

 

    W dniu 29.06.2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

Komisja po zapoznaniu się na każdej nieruchomości z zamontowanym zestawem kolektora słonecznego oraz dokumentacją związaną z ww. zadaniem potwierdziła, iż roboty zostały wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, warunkami umowy oraz w terminie.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2018-03-23

Wprowadzający: Anna Markowska

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2018-07-13

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2018-03-23