"Zakup 6 zestawów komputerowych do Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich w Długołęce i Zastoczu"

 

 

 

4 lipca 2018 r. Gmina Krypno zawarła umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego zadania „Zakup 6 zestawów komputerowych do Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich w Długołęce i Zastoczu”.

Województwo na realizację zadania udziela pomocy finansowej do kwoty 8.740,00 zł.

Przedsięwzięcie zakłada doposażenie trzech punktów użyteczności publicznej na terenie Gminy Krypno tj. Sali świetlicowej Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie oraz świetlic wiejskich w Długołęce i Zastoczu w 6 zestawów komputerowych (po 2 do każdego z punktów).

Dzięki realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy trzech sołectw na terenie Gminy Krypno uzyskają bezpłatny dostęp do sprzętu komputerowego, który umożliwi im dostęp do niezbędnych w dzisiejszych czasach podstawowych technologii, łączność poprzez Internet, możliwość korzystania z komputerów w godzinach popołudniowych.

 

We wrześniu zakupiono 6 zestawów komputerowych składających się z komputera stacjonarnego, monitora, klawiatury i myszki oraz podstawowego oprogramowania (Windows 10 i Microsoft Office). Doposażono w ten sposób trzy punkty użyteczności publicznej na terenie Gminy Krypno , tj. salę świetlicową Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie oraz świetlice wiejskie w Długołęce i Zastoczu w sprzęt komputerowy.

Wydatek opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia, mieszkańcy trzech sołectw na terenie Gminy Krypno uzyskali bezpłatny dostęp do sprzętu komputerowego i mogą  z niego korzystać przez 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Komputery są wykorzystywane do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu programowania i kodowania. Korzysta z nich również młodzieżowa grupa na zajęciach fotograficznych.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Krypnie prowadzi się zajęcia dla seniorów z podstaw obsługi komputera i podstawowej umiejętności poruszania się w Internecie i wykorzystywania technologii w życiu codziennym. Planowane są tego typu zajęcia także w pozostałych świetlicach w Długołęce i Zastoczu.

Zakupiony sprzęt poza wykorzystaniem do zajęć komputerowych może być także wykorzystywany przy realizacji różnych inicjatyw społecznych angażujących lokalną społeczność. Na początku października komputery były wykorzystane dla grupy nieformalnej mieszkańców wsi Krypno Kościelne i Krypno Wielkie do realizacji projektu „100 pląsów na 100-lecie Niepodległości”, dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – opracowanie graficzne plakatu, napisanie sprawozdania merytorycznego i finansowego.

Oto kilka zdjęć z wykorzystania sprzętu:

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2018-10-15

Wprowadzający: Anna Markowska

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2018-10-30

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2018-10-15