„Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Krypno”

  

Gmina Krypno w dniu 8 października 2018 r. podpisała umowę z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa podlaskiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło na realizację zadania dotacji celowej w kwocie 42.178,50 zł brutto. Wkład własny Gminy Krypno w wysokości 1% wartości wszystkich zadań, wyniósł 426,05 zł.

W ramach niniejszego zadania zostanie zakupiony sprzęt ratowniczy dla 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Krypno: OSP Krypno, OSP Długołęka, OSP Góra, OSP Zastocze, OSP Peńskie, OSP Kruszyn.

 

 20.12.2018 r.

20 grudnia 2018 r. o godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krypnie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych  z Gminy Krypno” 6 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krypno.

Łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła 42.604,56 zł.

W ramach zadania zakupiono: wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50 kN do 300 kN wraz z osprzętem, 15 latarek akumulatorowych, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, 3 przenośne zestawy oświetleniowe, agregat prądotwórczy i torbę ratowniczą.    

Na mocy podpisanych umów darowizny przekazano sprzęt jednostkom: OSP Krypno, OSP Długołęka, OSP Góra, OSP Zastocze, OSP Peńskie, OSP Kruszyn.

W uroczystym przekazaniu udział wzięli: Marek Stankiewicz – Wójt Gminy Krypno, Antoni Szymański – Komendant Gminny OSP oraz przedstawiciele sześciu obdarowanych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu  instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanych bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Zgodnie z zapisami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Krypno realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

 

   

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2018-12-11

Wprowadzający: Anna Markowska

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2018-12-27

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2018-12-11