Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Gminie Krypno


   

5 czerwca 2019 r. Gmina Krypno zawarła umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego zadania „Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Gminie Krypno”.

Województwo na realizację zadania udziela pomocy finansowej do kwoty 14.999,00 zł.

Przedsięwzięcie zakłada doposażenie czterech punktów użyteczności publicznej na terenie Gminy Krypno tj. świetlicy wiejskiej w Długołęce (15 stołów, 40 krzeseł, naczynia na 40 osób i komputer z oprogramowaniem), świetlicy wiejskiej w Górze (50 talerzy i komputer z oprogramowaniem), świetlicy wiejskiej w Peńskich (komputer z oprogramowaniem), świetlicy wiejskiej w Rudzie (naczynia na 30 osób i komputer z oprogramowaniem).

Zakup wyposażenia objętego wnioskiem umożliwi realizację wielu ciekawych przedsięwzięć dla mieszkańców sołectwa Długołęka I, Długołęka Centrum, Długołęka II, sołectwa Góra, sołectwa Peńskie i sołectwa Ruda.

Zakup komputerów do wymienionych świetlic umożliwi mieszkańcom dostęp do niezbędnych w dzisiejszych czasach podstawowych technologii, łączność poprzez Internet, możliwość korzystania z komputerów w godzinach popołudniowych, a co za tym idzie wpłynie na zwiększenie aktywności seniorów w tych miejscowościach. Wyposażenie w postaci stołów, krzeseł i naczyń będzie wykorzystywane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Długołęce, które niedawno rozpoczęło swoją działalność, i pozwoli zaopatrzyć świetlice w podstawowe elementy umożliwiające prowadzenie bogatej działalności i dzielenie się swoją kreatywnością z mieszkańcami swojej wsi.

 

Zaplanowane zadania w ramach konkursu zostały w pełni zrealizowane - doposażono cztery punkty użyteczności publicznej na terenie Gminy Krypno , tj. świetlice wiejskie w Długołęce II, Górze, Peńskich i Rudzie. Wyposażenie zakupione do świetlic – 15 stołów i 40 krzeseł (świetlica w Długołęce II), naczynia: talerze płaskie, talerze deserowe, talerze głębokie, bulionówki, sztućce, kubki, szklanki, filiżanki, półmiski (świetlica w Długołęce II – na 40 osób, świetlica w Rudzie – na 30 osób, świetlica w Górze – 50 talerzy), zestaw komputerowy: komputer stacjonarny, monitor, klawiatura i myszka, adapter Wi-Fi oraz podstawowe oprogramowanie: Windows 10 i Microsoft Office  (świetlica w Długołęce II, w Górze, w Rudzie i w Peńskich).

Wydatek opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego.

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy czterech sołectwa na terenie Gminy Krypno uzyskali dostęp do sprzętu komputerowego, stołów, krzeseł, i naczyń, z których mogą bezpłatnie korzystać przez 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Od kilku lat dużym zainteresowanie cieszą się zajęcia dla seniorów z obsługi komputera i wykorzystania internetu. Jednak nie zawsze są one możliwe z powodu braku odpowiedniego sprzętu. Powyższy projekt przyczynił się do rozszerzenia oferty szkoleń dla osób starczych o kolejne świetlice.  Zakupione naczynia, stoły i krzesła wykorzystywane są przez mieszkańców nie tylko przy okazji spotkań czy zebrań sołeckich, ale głównie przez Koła Gospodyń Wiejskich, które obecnie przeżywają swoją reaktywację. Właśnie realizacja projektu przyczyniła się do podjęcia decyzji o zawiązaniu się Koła Gospodyń Wiejskich w Rudzie, które we wrześniu oficjalnie rozpoczęło swoją działalność. W świetlicy wiejskiej w Długołęce II systematycznie spotykają się panie z Koła Gospodyń w Długołęce, które bardzo efektywnie wykorzystują zakupione wyposażenie, co przekłada się już na pierwsze sukcesy aktywnych pań. Realizacja projektu pomogła stworzyć miejsce, gdzie członkinie KGW mogą efektywniej rozwijać swoją działalność i dzielić się swoją kreatywnością z mieszkańcami nie tylko swojej wsi ale całej gminy. Panie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy a liczne spotkania uświetniają występami wokalnymi przygotowanymi własnoręcznie potrawami lub rękodziełem ludowym. Kobiety chętnie dzielą się swoją kreatywnością, co potwierdzają m.in. „Spotkania z piosenką, warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży oraz udział w nagraniu materiału filmowego promującego kuchnię regionalną pt. „Historie z farszem”. Panie z KGW w Długołęce dzięki realizacji powyższego zadania mogą rozwijać swoją działalność i przygotowywać się do udziału w licznych przedsięwzięciach organizowanych nie tylko na terenie powiatu, ale także województwa podlaskiego. Uczestniczyły w targach EkoSmaki Podlasia w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, dożynkach wojewódzkich 2019 w Tykocinie, brały udział w XV spotkaniu Artystycznym Seniorów Powiatu Monieckiego „SENIORIADA 2019”.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2019-06-05

Wprowadzający: Anna Markowska

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-10-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-07-29