Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Gminie Krypno


   

5 czerwca 2019 r. Gmina Krypno zawarła umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego zadania „Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Gminie Krypno”.

Województwo na realizację zadania udziela pomocy finansowej do kwoty 14.999,00 zł.

Przedsięwzięcie zakłada doposażenie czterech punktów użyteczności publicznej na terenie Gminy Krypno tj. świetlicy wiejskiej w Długołęce (15 stołów, 40 krzeseł, naczynia na 40 osób i komputer z oprogramowaniem), świetlicy wiejskiej w Górze (50 talerzy i komputer z oprogramowaniem), świetlicy wiejskiej w Peńskich (komputer z oprogramowaniem), świetlicy wiejskiej w Rudzie (naczynia na 30 osób i komputer z oprogramowaniem).

Zakup wyposażenia objętego wnioskiem umożliwi realizację wielu ciekawych przedsięwzięć dla mieszkańców sołectwa Długołęka I, Długołęka Centrum, Długołęka II, sołectwa Góra, sołectwa Peńskie i sołectwa Ruda.

Zakup komputerów do wymienionych świetlic umożliwi mieszkańcom dostęp do niezbędnych w dzisiejszych czasach podstawowych technologii, łączność poprzez Internet, możliwość korzystania z komputerów w godzinach popołudniowych, a co za tym idzie wpłynie na zwiększenie aktywności seniorów w tych miejscowościach. Wyposażenie w postaci stołów, krzeseł i naczyń będzie wykorzystywane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Długołęce, które niedawno rozpoczęło swoją działalność, i pozwoli zaopatrzyć świetlice w podstawowe elementy umożliwiające prowadzenie bogatej działalności i dzielenie się swoją kreatywnością z mieszkańcami swojej wsi.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2019-06-05

Wprowadzający: Anna Markowska

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-07-29

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-07-29