ZARZĄDZENIE NR 172/10
WOJTA GMINY KRYPNO
z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.  

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. ( Dz. U. Nr 126, poz. 1040 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Gminne Biuro Spisowe do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. na terenie Gminy Krypno w następującym składzie:
    1) Alina Trykozko –  sekretarz Gminy - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,;
    2) Joanna Kitlas – zastępca Wójta -  pełniąca funkcję Lidera gminnego,
    3) Janina Wiszniewska – podinspektor do spraw podatków i opłat lokalnych – członek Biura,
    4) Maria Dzienis –  zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – członek Biura.   
  2. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno.

§ 2. Do zadań Gminnego Biura Spisowego należy:
    1) aktualizacja przedspisowa,
    2) przeprowadzenie odpowiedniej akcji informacyjnej i popularyzacyjnej,
    3) nabór rachmistrzów spisowych,
    4) zorganizowanie obchodu przedspisowego i odprawy przedspisowej dla rachmistrzów,
    5) kontrola przebiegu realizacji spisu,
    6) wsparcie rachmistrzów spisowych,
    7) udzielanie pomocy rachmistrzom spisowym we wszystkich sytuacjach zagrażających ich  bezpieczeństwu  lub mogących spowodować niekompletność wyników spisu,
    8) sporządzenie raportu z przebiegu spisu i przekazanie do Centralnego Biura Spisowego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-06-17

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-07-14

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2010-07-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-07-14