Zarządzenia w 2020r.

Zarządzenia w 2020r.

 Styczeń 2020r.

 • Zarządzenie Nr 130/2020 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej - gminnej oczyszczalni ścieków.
    
 • Zarządzenie Nr 131/2020 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.  
   
 • Zarządzenie Nr 132/2020 w sprawie określenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze świetlicy wiejskiej w Kuleszach Chobotkach.
   
 • Zarządzenie Nr 133/2020 w sprawie określenia stawek za wynajem i używanie urządzeń i narzędzi będących własnością Gminy Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 134/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  

 • Zarządzenie Nr 135/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Kuleszach Chobotkach.
   
 • Zarządzenie Nr 137/2020 w sprawie określenia stawek za wynajem i używanie środków transportu będących własnością Gminy Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 138/2020 w sprawie określenia stawek za usługi wykonywane sprzętem Gminy Krypno i stawki za roboczogodzinę pracownika Urzędu Gminy Krypno.   
   
 • Zarządzenie Nr 139/2020 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zepołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2019/2020. 
   
 • Zarządzenie Nr 140/2020 w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2020 roku.  
   
 • Zarządzenie Nr 141/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2020r. - popularyzacja kultury fizycznej.  
   
 • Zarządzenie Nr 142/2020 w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz funduszu nagród. 
   
 • Zarządzenie Nr 143/2020 o zmianie Zarządzenia Nr 315/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 144/2020 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 145/2020 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 146/2020 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Krypno nieruchomości gruntowej pod drogę wewnętrzną. 
   
 • Zarządzenie Nr 147/2020 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Krypno nieruchomości gruntowej pod drogę wewnętrzną.

Luty 2020r.

Marzec 2020r.

 • Zarządzenie Nr 159/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krypnie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krypno.

 • Zarządzenie Nr 160/2020 w sprawie podjęcia działań prewencyjnych w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Co V-2.         
   
 • Zarządzenie Nr 163/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy.   
   
 • Zarządzenie Nr 165/2020 w sprawie określenia stawek za wykonywanie budowy, przebudowy lub rozbudowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych wykonywanych przez Urząd Gminy Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 166/2020 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania.     
   
 • Zarządzenie Nr 167/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym za 2019 rok.  
   
 • Zarządzenie Nr 168/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fonansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim za 2019 rok.    
   


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Giełda - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-01-02

Wprowadzający: Anna Markowska

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-03-30

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-01-10