WÓJT     GMINY    KRYPNO

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm./

Wójt  Gminy Krypno ogłasza w dniu 02 września 2013 roku  drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej - działka  Nr 1106 o powierzchni 0,75 ha położona w obrębie gruntów wsi Góra gmina Krypno.  

Działka stanowi własność gminy Krypno, użytek rolny - pastwisko.

Posiada  KW  Nr BI1B/00163315/9. 

Cena wywoławcza  działki w drugim przetargu wynosi  7.000 zł.

Wadium w wysokości  600 zł. należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Krypno Nr konta 14807600010010508220000120 w PBS O/Krypno lub w kasie urzędu,  w terminie do dnia 30 września 2013 roku.

Przetarg na działkę odbędzie się w dniu 3 października 2013 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w lokalu  Urzędu Gminy w Krypnie pokój nr 7.

Postąpienie wynosi 100 zł.

Z osobą, która wygra przetarg na sprzedaż działki  zostanie zawarty akt notarialny.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone  do ceny nabycia.

W przypadku nie zgłoszenia się ustalonego kandydata na nabywcę w celu  zawarcia umowy w kancelarii notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Wójt  Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów dotyczących sprzedaży w/w działki.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy lub tel. 0857169076.

 

Krypno, 2013-09-02

 

Wójt Gminy Krypno
Marek Stankiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Świerczewska - Referat Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-09-02

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-09-02

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-09-02

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-09-02