WÓJT   GMINY   KRYPNO

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm./

 

Wójt  Gminy Krypno ogłasza w dniu 20 marca 2013 roku na dzień 18 kwietnia 2013 roku publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej - działka  Nr 162 o powierzchni 0,36 ha położona w obrębie gruntów wsi Długołęka gmina Krypno.  

Działka stanowi własność gminy Krypno.

Posiada  KW  Nr BI1B/00164030/4. 

Ogłoszone przetargi w dniach 08 stycznia 2013 roku , 08 lutego 2013 roku oraz przeprowadzone rokowania w dniu 15 marca 2013 roku nie ustaliły nabywcy.

Cena wywoławcza  wynosi  17.100 zł.

Przetarg na działkę odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2013 roku o godzinie 10:00 w lokalu  Urzędu Gminy w Krypnie pokój nr 7.

Wadium w wysokości  1.000 zł. należy wpłacić najpóźniej w dniu 15 kwietnia 2013 roku na konto Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 w PBS O/Krypno.

Postąpienie wynosi 200 zł.

Z osobą, która wygra przetarg na sprzedaż działki  zostanie zawarty akt notarialny.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone  do ceny nabycia.

W przypadku nie zgłoszenia się ustalonego kandydata na nabywcę w celu  zawarcia umowy w kancelarii notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

 

Wójt  Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów dotyczących sprzedaży w/w działki.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy lub tel. 0857169076.

 

Wójt Gminy Krypno

Krypno, 2013-03-20

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Świerczewska - Referat Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-03-20

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-03-20

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-03-20

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-03-20