Krypno Kościelne, dn. 18.03.2013r.

Or.271.3.2013

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

   Wójt Gminy Krypno zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami/, zawiadamia że w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi w miejscowości Zastocze wraz z towarzyszącą infrastrukturą” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił cenę jako jedyne kryterium wyboru oferty. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najniższą ceną.

   Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o., ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok.

W niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ocena punktowa oferty

1.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok

100

2.

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE SA
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków

90

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt” Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

93

4.

B.K. TRAS Roboty Drogowe Borsukiewicz s.j.
Hryniewicze 66, 15-378 Białystok

87

5.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Spółka z o.o.
ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów

91

6.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „BIALEKO” W. i A. Pietruczuk s.c.
Fasty, ul. Dzikowska 6, 15-694 Białystok

90

7.

Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska
ul. Robotnicza 6, 19-200 Grajewo

88

8.

P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk
ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka

84

                

   Informujemy, iż w powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani też nie wykluczonego żadnego Wykonawcy.      

   Zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną tj. po dniu 25.03.2013r.

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-03-18

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-03-18

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-03-18

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-03-18