Krypno Kościelne, dn. 21.06.2013r.

Or.271.6.2013

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

           Wójt Gminy Krypno zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krypno Wielkie” zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami/.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt 4 w/w ustawy – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę, która znacznie  przewyższa możliwości Zamawiającego.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-06-21

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-06-21

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-06-21

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-06-21