Numer ogłoszenia: 85303 - 2013; data zamieszczenia: 22.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 76645 - 2013 data 15.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, woj. podlaskie, tel. 085 7169033, fax. 085 7169035.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1).
     
  • W ogłoszeniu jest: Zamawiający dokona oceny w oparciu o dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. a) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Krypno zgodnie z art.9c ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; b) posiadają aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie Gminy Krypno zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach; c) posiadają aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach.
     
  • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dokona oceny w oparciu o dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. a) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Krypno zgodnie z art.9c ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; b) posiadają aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie Gminy Krypno zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach.

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-05-22

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-05-22

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-05-22

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-05-22