Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Krypno Kościelne, 17.05.2023 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.2.6.2023.KK

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego pn.: „Modernizacja drogi gminnej na terenie wsi Ruda” Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 3.150.000,00 zł brutto.

 

                                                                                                                                                z up. WÓJTA

                                                                                                                                                  Marian Magnuszewski

                                                                                                                                                 ZASTĘPCA WÓJTA

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2023-05-17

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-05-17

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-05-17