Informacja o wyborze oferty i odrzuceniu oferty na sprzęt komputerowy

cyfrowa_polska.jpg

Krypno Kościelne, 31.07.2023 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

IN.271.2.9.2023.KK

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Krypno informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w wyniku przeprowadzenia oceny i badania ofert:

1) wybrano ofertę najkorzystniejszą:

KOMSERWIS Sp. z o.o.

ul. Piasta 16

15-044 Białystok

Punktacja przyznana poszczególnym ofertom przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty w kryterium: Cena

Punkty w kryterium:

Okres gwarancji

Razem

1.

 

 

WEB-PROFIT Maciej Kuźlik

ul. Spokojna 18

41-940 Piekary Śląskie

 

oferta odrzucona

 

oferta odrzucona

 

oferta odrzucona

2.

 

 

KOMSERWIS Sp. z o.o.

ul. Piasta 16

15-044 Białystok

 

60 pkt

 

40 pkt

 

100 pkt

 

2) odrzucono ofertę:

WEB-PROFIT Maciej Kuźlik

ul. Spokojna 18

41-940 Piekary Śląskie

 

Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

Podczas ponownej oceny ofert złożonych w w/w postępowaniu powzięto wątpliwości dotyczące złożonej przez Wykonawcę oferty w zakresie zgodności zaproponowanego do dostarczenia sprzętu, tj. Streamer zewnętrzny z taśmami ze Specyfikacją warunków zamówienia. W związku z tym w dniu 17.07.2023 r. wezwano Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty do dnia 21.07.2023 r. Wezwany Wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym Zamawiający stwierdził, że zaoferowany przez Wykonawcę Streamer zewnętrzny z taśmami HP STOREEVERMSL 1/8 G2 + Taśmy (C797GQA) nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający wymagał streamer zewnętrznego z taśmami min. LTO-6. Zamawiający w toku prowadzonych czynności uzyskał informację, iż oferowany streamer  zewnętrzny posiada mechanizm bez napędu taśmowego. Ponadto uzyskano informację, iż nie istnieją taśmy LTO o p/n C797GA, które zostały wskazane w złożonej ofercie. W związku z powyższym wystąpiły przesłanki do odrzucenia oferty jako niezgodnej SWZ.

 

                                                                                                                                            z up. WÓJTA

                                                                                                                                            Marian Magnuszewski

                                                                                                                                            ZASTĘPCA WÓJTA

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2023-07-31

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-07-31

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-07-31