Informacja o wyniku postępowania

Krypno Kościelne, 05.07.2023 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

IN.271.2.8.2023.KK

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Krypno informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Ruda” w wyniku przeprowadzenia oceny i badania ofert, wybrano ofertę najkorzystniejszą:

SATO Sp. z o.o.

ul. Zielna 31W

15-339 Białystok

Punktacja przyznana poszczególnym ofertom przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty w kryterium: Cena

Punkty w kryterium:

Okres gwarancji

Razem

1.

 

 

SATO Sp. z o.o.

ul. Zielna 31W

15-339 Białystok

 

60 pkt

 

40 pkt

 100 pkt

2.

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BUDOPAR

Andrzej Parfieniuk

ul. Dr Ireny Białówny 5

15-437 Białystok

 

54,77 pkt

 

40 pkt

 94,77 pkt

3.

 

 

PB Pożarski Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sienkiewicza 22 lok. 5/3

15-092 Białystok

 

47,58 pkt

 

 40 pkt

 87,58 pkt

4.

 

 

WMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Bitwy Białostockiej 8 lok. 12

15-103 Białystok

 

46,78 pkt

 

40 pkt

 86,78 pkt

5.

 

 

SKARSAN Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Składowa 12 lok. 205

15-399 Białystok

 

45,83 pkt

 

40 pkt

 

85,83 pkt

6.

 

 

Instytut Doradztwa Inwestycyjnego

Robert Żyliński

ul. Ukośna 22c/3

15-836 Białystok

 

42,92 pkt

 

40 pkt

 82,92 pkt

                                                                                                                                        Wójt

                                                                                                                                          mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-07-05

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-07-05

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-07-05