Informacja o zmianie terminu składania ofert

Krypno Kościelne, 21.06.2023 r.

 

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.2.8.2023.KK

 

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Gmina Krypno informuje, że w treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda” wprowadza się następujące zmiany:

  1. Pkt 19.1. SWZ otrzymuje brzmienie: „19.1.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia w terminie do dnia 28.06.2023 r. do godz. 11:00.”
  2. Pkt 19.2. SWZ otrzymuje brzmienie: „19.2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2023 r., o godzinie 11:30, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. W przypadku awarii Platformy e-Zamówienia, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
  3. Pkt 20.1. SWZ otrzymuje brzmienie: „20.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 27.07.2023r.”

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

 

 

                                                                                                                                                  Wójt

                                                                                                                                                   mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-06-21

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-06-21

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-06-21