Wyjaśnienia treści SWZ z 22.06.2023

Krypno Kościelne, 22.06.2023r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169033
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.2.8.2023.KK

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda”

Pytanie 1. Jakie są wymagania Zamawiającego odnośnie  standardu wykończenia ścian i sufitów? W przedmiarach i projekcie brakuje informacji odnośnie szpachlowania. Czy sufit z płyty GKF ma być szpachlowany po całej powierzchni czy tylko łączenia płyt? Czy tynk na ścianach ma być wyłącznie przetarty i pomalowany czy należy wykonać również gładź gipsową przed pomalowaniem? Jeśli przewidziano szpachlowanie w części obiektu to proszę o wskazanie pomieszczeń, które mają być szpachlowane.

Odpowiedź 1. Zamawiający wymaga aby sufit był szpachlowany po całej powierzchni a tynk na ścianach wyłącznie przetarty i pomalowany.    

Pytanie 2. Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji ath ponieważ nie ma możliwości wczytania udostępnionych przedmiarów w wersji pdf do programu Norma.

Odpowiedź 2. Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji ath.

Pytanie 3. Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej.

Odpowiedź 3. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wykazane jest w projekcie technicznym w części architektoniczno- budowlanej.

Pytanie 4. Proszę o udostępnienie szczegółowego opisu wyposażenia przewidzianego do dostawy tj. szafy ubraniowe, stół, regał, szafki kuchenne.

Odpowiedź 4. Zamawiający rezygnuje z wyposażenia. Nie należy ujmować go do wyceny.

Pytanie 5. Proszę o informację czy przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych?

Odpowiedź 5. Przedmiot zamówienia nie obejmuje nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych.

Pytanie 6. Jaki materiał przyjąć do wyceny pokrycia dachu , blachodachówkę jak w poz. 35 przedmiaru budowlanego , czy też dachówką ceramiczną jak w opisie?

Odpowiedź 6. Do wyceny pokrycia dachu należy przyjąć blachę trapezową w kolorze ciemnopomarańczowym.  

Pytanie 7. W przedmiarze brak jest parapetów wewnętrznych. Proszę podać ilość i wymiary parapetów a także materiał z jakiego mają być wykonane.

Odpowiedź 7. Parapety wewnętrzne należy wykonać z konglomeratu gr. 30 mm o szer. 25 cm, dł. 60 cm- 3 szt., dł. 180 cm- 4 szt., dł. 150 cm- 1 szt.

Pytanie 8. Czy do wyceny należy przyjąć 1 warstwę płyty G-K ( poz. 47 przedmiar budowlany), czy też 2 warstwy płyty G-K ?

Odpowiedź 8. Do wyceny należy przyjąć 2 warstwy płyty G-K.

Pytanie 9. Czy do wyceny należy przyjąć 3 szt. podgrzewaczy wody ( poz. 69 przedmiar budowlany)?

Odpowiedź 9. Do wyceny należy przyjąć 3 szt. podgrzewaczy wody.

Pytanie 10. Czy do wyceny należy przyjąć kominy z cegły klinkierowej murowane powyżej połaci dachu? Jeśli tak proszę podać ilość kominów i ich wymiary.

Odpowiedź 10. Do wyceny należy przyjąć komin z klinkieru na dachu- 4 przewody kominowe 14x14 cm.

Pytanie 11. Czy Zamawiający przewiduje wstawienie schodów strychowych ? Jeśli tak, proszę podać wymiary i inne wymagane parametry schodów.

Odpowiedź 11. Zamawiający przewiduje wstawienie schodów strychowych o wymiarach 70x140.

Pytanie 12. Czy do wyceny należy przyjąć zbiornik betonowy 10 m3 ?

Odpowiedź 12. Przedmiot zamówienia nie obejmuje montażu zbiornika betonowego. Należy wykonać podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Pytanie 13. Ile uchwytów dla osób niepełnosprawnych należy przyjąć do wyceny ? Proszę podać ilość uchwytów, ich parametry i materiał z jakiego mają być wykonane.

Odpowiedź 13. Do wyceny należy przyjąć 2 uchwyty dla osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami.

Pytanie 14. Ile i jakie urządzenia sanitarne dla osób niepełnosprawnych należy wycenić w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź 14. Należy wycenić 1 miskę ustępową i 1 umywalkę dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie 15. Ile tzw. ,,zwykłych” umywalek , zlewozmywaków i misek ustępowych należy wycenić w kosztorysie ofertowym ?

Odpowiedź 15. Należy wycenić: 1 umywalki, 1 zlewozmywak, 1 miska ustępowa, 2 wpusty podłogowe, 1 umywalka dla osób niepełnosprawnych, 1 miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie 16. Czy należy wyceniać wieszak na ubrania szt. 1?

Odpowiedź 16. Zamawiający rezygnuje z wyposażenia. Nie należy ujmować go do wyceny.

Pytanie 17. Czy do wyceny należy przyjąć szafę ubraniową 250 cm szer. szt. 1?

Odpowiedź 17. Zamawiający rezygnuje z wyposażenia. Nie należy ujmować go do wyceny.

Pytanie 18. Czy do wyceny należy przyjąć stół 8- osobowy z krzesłami szt. 6?

Odpowiedź 18. Zamawiający rezygnuje z wyposażenia. Nie należy ujmować go do wyceny.

Pytanie 19. Czy do wyceny należy przyjąć regał szer. 200 cm szt. 1?

Odpowiedź 19. Zamawiający rezygnuje z wyposażenia. Nie należy ujmować go do wyceny.

Pytanie 20. Czy do wyceny należy przyjąć szafki kuchenne dolne wraz z zlewozmywakiem i szafki kuchenne górne wg projektu kpl.1 ?

Odpowiedź 20. Zamawiający rezygnuje z wyposażenia. Nie należy ujmować go do wyceny.

Pytanie 21. Brak w SWZ projektu szafek górnych. W przypadku konieczności wyceny tych szafek, proszę o dołączenie do SWZ projektu.

Odpowiedź 21. Zamawiający rezygnuje z wyposażenia. Nie należy ujmować go do wyceny.

Pytanie 22. Czy do wyceny należy przyjąć stół kuchenny z krzesłami szt. 1 ?, w przypadku konieczności wyceny proszę podać ilość krzeseł.

Odpowiedź 22. Zamawiający rezygnuje z wyposażenia. Nie należy ujmować go do wyceny.

Pytanie 23. Czy do wyceny należy przyjąć biurko z krzesłem szt. 1 ?

Odpowiedź 23. Zamawiający rezygnuje z wyposażenia. Nie należy ujmować go do wyceny.

Pytanie 24. Czy do wyceny należy przyjąć lodówkę z chłodziarką szt. 1 ?

Odpowiedź 24. Zamawiający rezygnuje z wyposażenia. Nie należy ujmować go do wyceny.

Pytanie 25. Czy do wyceny należy przyjąć kuchenkę elektryczną z piekarnikiem i okapem szt. 1 ? W przypadku konieczności wyceny, proszę określić czy ma to być kuchenka elektryczna, czy też indukcyjna jak w opisie . Proszę podać wymaganą ilość palników.

Odpowiedź 25. Zamawiający rezygnuje z wyposażenia. Nie należy ujmować go do wyceny.

Pytanie 26. Czy do wyceny należy przyjąć lustra łazienkowe 80x80 szt. 2 ?

Odpowiedź 26. Zamawiający rezygnuje z wyposażenia. Nie należy ujmować go do wyceny.

Pytanie 27. Czy do wyceny należy przyjąć pojemnik na mydło , pojemnik na papier toaletowy.

pojemnik na ręczniki jednorazowe, szczotkę toaletową - szt. 2

Odpowiedź 27. Zamawiający rezygnuje z wyposażenia. Nie należy ujmować go do wyceny.

Pytanie 28. Czy do wyceny należy przyjąć brodzik. Jeśli tak proszę o podanie wymiarów . Czy brodzik ma być z kabiną ?

Odpowiedź 28. Do wyceny nie należy przyjmować brodzika.

Pytanie 29. Czy należy wyceniać dział 1.7 przedmiaru budowlanego ,, instalacja wod. kan.”, czy tylko roboty ujęte w przedmiarze sanitarnym.

Odpowiedź 29. Do wyceny należy przyjąć roboty ujęte w przedmiocie sanitarnym.

Pytanie 30. W przedmiarze poz. 72 przyjęto montaż szamba betonowego 10m3. Czy jest to w zakresie bieżącego zamówienia skoro według projektu przyłączy przewidziano podłączenie do istniejącego kanału sanitarnego?

Odpowiedź 30. Przedmiot zamówienia nie obejmuje montażu zbiornika betonowego. Należy wykonać podłączenie do sieci kanalizacyjnej.  

Pytanie 31. Zarówno w przedmiarze sanitarnym jak i w budowlanym dział nr 7 powtarzają się pozycje na montaż ustępów, umywalek i wpustów. Które pozycje należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 31. Należy przyjąć wg przedmiaru sanitarnego oraz udzielonych odpowiedzi w tym zakresie.

Pytanie 32. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian działowych z płyt kartonowo- gipsowych zamiast murowanych?

Odpowiedź 32. Zamawiający wymaga aby ściany działowe były murowane.

Pytanie 33. Proszę o podanie szacowanej wartości zamówienia.

Odpowiedź 33. Zamawiający nie jest zobowiązany do podania takich informacji.

Pytanie 34. Proszę o podanie współczynników przenikania ciepła dla izolacji cieplnej (styropian-ściana, podłoga, wełna mineralna).

Odpowiedź 34. Współczynniki przenikania ciepła dla okien i drzwi podane są w projekcie budowlanym w części architektoniczno-budowlanej na str. 8.

Pozostałe nie mniejsze niż:

Współczynniki  przenikania  ciepła  przez  przegrody  zewnętrzne

L.p

Rodzaj  przegrody 

 

Projektowane obliczeniowe U

W/m2*K

1

Ściany zewnętrzne

0,20

2

Stropodach

0,15

3

Podłoga na gruncie

0,30

 

Pytanie 35. Proszę o potwierdzenie (opis techniczny), że kominy dymowe mają być wykonane z wkładem z blachy kwasoodpornej a ponad dachem murowane z cegły klinkierowej, brak pozycji w przedmiarach.

Odpowiedź 35. Kominy mają być murowane na zaprawie cementowo-wapiennej do wysokości połaci dachowej, a powyżej z cegły klinkierowej. Przewody dymowe z wewnętrznym wkładem z blachy kwasoodpornej.

Pytanie 36. Proszę o potwierdzenie, że sufit należy wykonać z dwóch warstw płyty GKF (opis techniczny, przekrój). Przedmiar wskazuje na zastosowanie jednej warstwy płyty- woda.

Odpowiedź 36. Stropodach należy wykonać z dwóch warstw płyty GKF.

Pytanie 37. Czy drzwi wewnętrzne D4 mają być wykonane jako płytowe czy PCV (pełne czy przeszklone)?

Odpowiedź 37. Drzwi wewnętrzne D4 należy wykonać z PCV z przeszkleniem do połowy.

Pytanie 38. Jaką ościeżnicę należy zastosować w drzwiach wewnętrznych (stałą, obejmującą, stalową, MDF)?

Odpowiedź 38. W drzwiach wewnętrznych należy zastosować ościeżnicę stalową.

Pytanie 39. Czy w łazienkach dla niepełnosprawnych należy zastosować klamkę czy pochwyt w drzwiach?

Odpowiedź 39. W łazience dla osób niepełnosprawnych należy zastosować pochwyt.

Pytanie 40. Czy montaż gaśnic jest po stronie oferenta?  Jeżeli tak proszę o podanie ilości i rodzaju gaśnicy.

Odpowiedź 40. Montaż gaśnic jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie 41. Proszę o potwierdzenie, że montaż parapetów z konglomeratu gr. 3 cm leży po stronie oferenta (opis techniczny). Brak pozycji w przedmiarach.

Odpowiedź 41. Montaż parapetów leży po stronie oferenta.

Pytanie 42. Proszę o informację, czy projektowany Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu PWP  powinien posiadać świadectwo Krajowej Oceny Technicznej i Świadectwo Stałości Właściwości Użytkowych dla zestawów „Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu” oraz dla elementów składowych „Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu”, tj. dla urządzeń uruchamiających, urządzeń sygnalizujących i urządzeń wykonawczych?  Obowiązek ten powstał od 01.01.2021r. w związku ze wskazaniem w grupie 10 *„Stałe urządzenia przeciwpożarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pożaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ciepła i dymu oraz tłumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne)”* załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966), zmienionego rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.06.2019 r. (Dz. U 2019. poz. 1176) zestawów oraz elementów składowych Przeciwpożarowego Wyłącznik Prądu jako wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania przez Producentów krajowej deklaracji właściwości użytkowych. Jeśli zachodzi taka potrzeba proszę o zamieszczenie aktualnych schematów dostosowanych do w/w przepisów.

Odpowiedź 42. Do wyceny należy przyjąć Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu PWP posiadający świadectwo Krajowej Oceny Technicznej i Świadectwo Stałości Właściwości Użytkowych dla zestawów „Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu” oraz dla elementów składowych „Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu”.

Pytanie 43. W załączonej przez Zamawiającego dokumentacji brak jest badań gruntowych. Prosimy o ich załączenie.

Odpowiedź 43. Dokumentacja w załączeniu.

Pytanie 44. Czy Zamawiający dopuści zmianę tynku cementowo-wapiennego na gipsowy?

Odpowiedź 44. Do wyceny należy przyjąć tynk cementowo-wapienny.

Pytanie 45. Proszę o szczegółowe sprecyzowanie parametrów poszczególnych warstw np. wełny mineralnej, styropianu, folii dachowej itd. Niezbędne jest to do sporządzenia prawidłowej, rzetelnej wyceny.

Odpowiedź 45. Z wyłączeniem grubości poszczególnych warstw parametry pozostawia się bez konkretnego sprecyzowania, oczywiście przy zachowaniu nieprzekraczalności współczynników przenikania ciepła przez przegrody.

Pytanie 46. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dostarczenie zestawienia stolarki z podaniem szczegółowych danych, w tym które drzwi maja być z samozamykaczem. Niezbędne jest to do sporządzenia prawidłowej, rzetelnej wyceny.

Odpowiedź 46. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wykazane jest w projekcie budowlanym w części architektoniczno- budowlanej na str. 8. Ponadto proszę o przyjęcie do wyceny drzwi zewnętrznych i wewnętrznych 90+40/215 w ilości 2 szt. Drzwi zewnętrzne powinny posiadać samozamykacz.

Pytanie 47. Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót budowlanych zawiera również częściowy przedmiar sanitarny, który w niektórych pozycjach pokrywa się z przedmiarem robót sanitarnych. Czy te pozycje należy wycenić w obu przedmiarach, czy w jednym? Jeśli tak, to w którym?

Odpowiedź 47. Należy przyjąć wg przedmiaru sanitarnego oraz udzielonych odpowiedzi w tym zakresie.

Pytanie 48. Proszę o wyjaśnienie czy O4 należy traktować jako okna- opis techniczny (jak mają być otwierane rozwierno- uchylne, uchylne, fix), czy jako drzwi balkonowe (rysunek- rzut parteru, 1 szt. jest narysowana jako drzwi balkonowe)?

Odpowiedź 48. W pozycji O4 należy wykonać 1 drzwi balkonowe (zgodnie z rysunkiem) otwierane- rozwierne natomiast pozostałe 3 szt.- fix.

Pytanie 49. Czy w wycenie należy przewidzieć schody strychowe do przestrzeni strychowej i wyłaz dachowy w połaci dachu?

Odpowiedź 49. Do wyceny należy przyjąć tylko schody strychowe o wymiarach 70x140.

 

 

                                                                                                                                       z up. WÓJTA

                                                                                                                                        Marian Magnuszewski

                                                                                                                                        ZASTĘPCA WÓJTA

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2023-06-22

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-06-22

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-06-22