Wyjaśnienie treści SWZ z 04.04.2023 r.

Krypno Kościelne, 04.04.2023r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169033
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.2.4.2023.KK

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą „Wewnętrzne prace wykończeniowe w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bajki Zalesie”

Pytanie 1. W projekcie są łazienki dla osób niepełnosprawnych ale brak systemu przyzywowego dla niepełnosprawnych. Czy należy go uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź 1.  Zamawiający nie przewiduje systemu przyzywowego dla osób niepełnosprawnych. Nie należy go uwzględniać w wycenie.

Pytanie 2. W projekcie i opisie brak przeciw pożarowego wyłącznika prądu. Czy należy go uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź 2. Zamawiający wymaga, aby w wycenie uwzględnić przeciw pożarowy  wyłącznik prądu.

 

 

                                                                                               z up. WÓJTA

                                                                                              Marian Magnuszewski

                                                                                              ZASTĘPCA WÓJTA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta Gminy

Data wytworzenia: 2023-04-04

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-04-04

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-04-04