Wyjaśnienie treści SWZ z 25.07.2023

Krypno Kościelne, 25.07.2023r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169033
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.2.10.2023.KK

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą „Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

Pytanie 1. Jaki średni roczny przebieg samochodu przewiduje Zamawiający? Informacja ta jest potrzebna do skalkulowania dodatkowej gwarancji przeglądu..

Odpowiedź 1. Roczny przebieg jaki Zamawiający przewiduje to 32 tysiące km.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści wózek montowany w miejsce złożonego podwójnego fotela w trzecim rzędzie siedzeń?

Odpowiedź 2. Zamawiający nie dopuszcza montowania wózka inwalidzkiego w miejscu złożonego  podwójnego fotela w trzecim rzędzie siedzeń.

Pytanie 3. Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia kart pojazdu i nalepki kontrolne, bo urzędy mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów.

Odpowiedź 3. Zamawiający wymaga dostarczenia karty pojazdu wraz z samochodem, gdyż wynika to z zawartej Umowy o dofinansowanie.

Pytanie 4. Czy Zamawiający zmieni zapisy w umowie co do napraw w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego? W przypadku samochodu wszelkie naprawy podlegają diagnostyce w autoryzowanym serwisie przy pomocy wykwalifikowanych osób i specjalistycznych urządzeń i nie ma możliwości naprawy poza serwisem w trakcie gwarancji aby zachować jej warunki.

Odpowiedź 4. Zamawiający zmienia zapisy Umowy w § 6 ust 10. Po zmianie zapis brzmi następująco:

W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w autoryzowanym serwisie na koszt Wykonawcy. Koszty transportu przedmiotu umowy w obie strony pokrywa Wykonawca.”

 

  

                                                                                            z up. WÓJTA

                                                                                              Marian Magnuszewski

                                                                                                ZASTĘPCA WÓJTA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2023-07-25

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-07-25

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-07-25