Wyjaśnienie treści SWZ z 28.04.2023

Krypno Kościelne, 28.04.2023r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169033
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.2.5.2023.KK

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą „Wewnętrzne prace wykończeniowe w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bajki Zalesie”

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy instalacja centralnego ogrzewania (w tym, pompa ciepła) wchodzi w zakres postępowania. Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie przedmiaru robót na instalacje sanitarne centralnego ogrzewania.

Odpowiedź 1. Zamawiający informuje, iż instalacja centralnego ogrzewania oraz pompa ciepła wchodzi w zakres postępowania. Informacje dotyczące robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania są zawarte w Projekcie wykonawczym stanowiącym załącznik do SWZ.

 

 

 

                                                                                                                                                 z up. WÓJTA

                                                                                                                                                  Marian Magnuszewski

                                                                                                                                                  ZASTĘPCA WÓJTA

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2023-04-28

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-04-28

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-04-28