Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

cyfrowa_polska.jpg

Krypno Kościelne, 15.06.2023 r.

IN.271.2.7.2023.KK

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego pn.: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 1 w związku z art. 226 ust.8 ustawy za dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zawiadamia o:

  • unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy Pzp, ponieważ złożona w postepowaniu oferta podlega odrzuceniu;
  • odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę KOMSERWIS Sp. z o.o., ul. Piasta 16, 15-044 Białystok, na podstawie art. 226 ust.5 ustawy Pzp, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Wykonawca zaoferował monitory Dell, E2423HN, PN 210-BEJO, które zgodnie z informacją na stronie producenta nie posiadają wbudowanych głośników, w związku z czym nie spełniają warunków postawionych przez Zamawiającego, który wymagał aby monitory miały wbudowane głośniki.

 Wobec powyższego, konieczne stało się unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

    

                                                                                                                                                            Wójt

                                                                                                                                                          mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-06-15

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-06-15

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-06-15