Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty

cyfrowa_polska.jpg

Krypno Kościelne, 14.07.2023 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.2.9.2023.KK

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ORAZ POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT

Dotyczy postępowania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

 

Działając na podstawie art. 16 i 17 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu i przystępuje do powtórzenia czynności badania i oceny ofert zmierzającej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE

W dniu 11.07.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art.253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał do Wykonawców biorących udział w postępowaniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. oferty Wykonawcy- WEB-PROFIT Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie.

W dniu 11.07.2023 r. Zamawiający otrzymał drogą e-mailową od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, tj. KOMSERWIS Sp. zo.o., ul. Piasta 16, 15-044 Białystok, informację wskazującą stronę internetową, na której można znaleźć oferowane urządzenie przez firmę WEB-PROFIT, gdzie jest zapis „0-drive-tape” co oznacza, że jest to mechanizm autoloadera bez napędu taśmowego.

Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeśli dostrzeże, że dokonał wyboru oferty z naruszeniem prawa zamówień publicznych. Takie uprawnienie wynika z faktu, że czynności Zamawiającego podejmowane w postępowaniu powinny zmierzać do udzielenia zamówienia wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej oraz przystępuje do powtórzenia czynności badania i oceny ofert w ramach ww. zadania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi odrębnym pismem o wyniku nin. postępowania.

 

                                                                                                                                                  z up. WÓJTA

                                                                                                                                                  Marian Magnuszewski

                                                                                                                                                  ZASTĘPCA WÓJTA

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2023-07-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-07-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-07-14