Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2022 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł

 

 

Podstawa prawna: art. 37 ust. 1 pkt.  2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami)

 

OSOBY FIZYCZNE

 

  1. Umorzenia:

 

1.P.H.U. REBO Emilia Polińska w kwocie 6 567 zł; przyczyna umorzenia: trudna sytuacja    finansowa.

  1. Bagan Kamil w kwocie 1 453 zł; przyczyna umorzenia: trudna sytuacja finansowa.
  2. Sebastian i Katarzyna Konopko w kwocie 666 zł, przyczyna umorzenia: trudna sytuacja finansowa.
  3. Sadowski Marian w kwocie 693 zł, przyczyna umorzenia: trudna sytuacja finansowa.

 

 

  1. Odroczenia:

1.SPZOZ Mońki: przyczyna odroczenia: trudna sytuacja finansowa.

 

                                                                                                                 Wójt
                                                                                                                 Marek Stankiewicz

 

 

Sporządzono dn. 15 maja 2023 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2023-05-15

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-05-31

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-05-30