Obwieszczenia

2021

  • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 05.08.2019 r. znak BI.ZUZ.2.421.114.2019.AT udzielającej Gminie Krypnopozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. wprowadzanie ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków do rowu wylotem zlokalizowanym na dz. nr geod. 378/13 obręb Krypno Kościelne, gm. Krypno, pow. moniecki, woj. podlaskie.
  • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie WOOŚ-II.4200.4.2014.DK dotyczacej przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Korycin (z obwodnicą Korycina) - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz (S8) wraz z podłączeniem do drogi krajowej nr 8 na odcinku Sochonie - Dobrzyniewo Duże      
  • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej Zastocze o mocy 1,2 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie oznaczonym nr działki: 309/11 w m. Zastocze, gm. Krypno

2020

2019

2018

2017

 

2016

2015

2014  

2013            

2012

2011       

2010

2009

2007

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Dobrzyński - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2017-11-17

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2007-09-13

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-07-22

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2007-09-13