Informacja o wycofaniu wniosku

Informacja dotycząca wycofania oferty na realizację zadania publicznego, pn. „Najpiękniejsze zakątki naszej okolicy” – konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży z Gminy Krypno.

 

Wójt Gminy Krypno informuje, iż została wstrzymana procedura przyznania dotacji w trybie art. 19a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 tj) , na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania edukacji kulturalnej i działań artystycznych, pod nazwą „Najpiękniejsze zakątki naszej okolicy” – konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży z Gminy Krypno.

Oferta została złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bajkach Zalesie dnia 07.07.2023r. w Urzędzie Gminy Krypno i opublikowana na stronie internetowej Urzędu, BIP oraz tablicy ogłoszeń.

 

Uzasadnienie:

Dnia 21.07.2023r. przedstawiciele KGW Bajki Zalesie, złożyli w Urzędzie Gminy Krypno wniosek o wycofanie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego na wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych, tytuł zadania „Najpiękniejsze zakątki naszej okolicy – konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży z Gminy Krypno z powodów organizacyjnych.

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                      Marek Stankiewicz

                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Krypno

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-08-03

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-08-03

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-08-03