Obwieszczenie o zakończeniu postępowania IN.6733.3.2023.MS

 

Urząd Gminy Krypno                                                                                                                Krypno Kościelne dn. 21.09.2023r.

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6733.3.2023.MS

 

 

 

Obwieszczenie

 

      Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2023r., poz. 775 ze zm.) o zakończeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie budynku Urzędu Gminy, budowie budynku Ochotniczej  Straży Pożarnej, budowie budynku warsztatowo- magazynowo- gospodarczego dla potrzeb gminy, rozbudowie budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu z terenami samorządowymi publicznie dostępnymi i infrastrukturą techniczną oraz z rozbiórką istniejących budynków i części infrastruktury technicznej  na dz. nr ewid. 184/5, 184/6, 184/8, 185  obręb Krypno Wielkie, gm. Krypno.

 

     W terminie 7 dni od dnia wywieszenia  niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłaszać uwagi i wnioski co do przeprowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B (poniedziałek – piątek w godz. 730-1530 )

     Po upływie terminu określonego wyżej tut. Organ podejmie rozstrzygnięcie w oparciu o zgromadzone materiały w przedmiotowej sprawie.

 

                                                                                                           Wójt
                                                                                                             mgr Marek Stankiewicz

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2023-09-22

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-09-22

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-09-22