Obwieszczenie o wszczęciu postępowania IN.6733.2.2023.MS

   Krypno Kościelne dn. 11.07.2023r.

Urząd Gminy Krypno                                                      

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6733.2.2023.MS

 

Obwieszczenie

 

            Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 61 § 1, § 4  Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U.  z 2023r.,  poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust.1  ustawy z dnia 27 marca  2003 r o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 2023r., poz. 977 ), o wszczęciu postępowania, na wniosek:

Wójta Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne,

 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na rozbiórce oraz przebudowie  części budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i  budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji  sanitarnej na działkach  nr ewidencji geodezyjnej  386/1, 386/5, 386/6, 386/7 i części działki nr ewidencji geodezyjnej  812/1 obręb Góra,  gmina  Krypno.

 

         Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73  § 1 K.p.a. można, w toczącym się postępowaniu , w Urzędzie Gminy Krypno, zapoznać się z wniesionym wnioskiem i  aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych materiałów dowodowych oraz  zgłoszonych żądań, wnieść dodatkowe wyjaśnienia i uwagi w sprawie.

 

                                                                                                                                               WÓJT

                                                                                                                                            mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-07-11

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-07-11

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-07-11