Obwieszczenie o wszczęciu postępowniania IN.6733.3.2023.MS

Krypno Kościelne dn. 01.09.2023r.

Urząd Gminy Krypno                                                                                                                                          

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6733.3.2023.MS

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

    Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 61 § 1, § 4  Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U.  z 2023r., poz. 775 ze zm. ) oraz art. 53 ust.1  ustawy z dnia 27 marca   2003 r o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023r., poz. 977),  o wszczęciu postępowania, na wniosek:

Wójta Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne,

 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na  budowie budynku Urzędu Gminy, budowie budynku  Ochotniczej  Straży Pożarnej, budowie budynku warsztatowo- magazynowo- gospodarczego dla potrzeb gminy, rozbudowie budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z  zagospodarowaniem terenu z terenami samorządowymi publicznie dostępnymi  i infrastrukturą techniczną oraz z rozbiórką istniejących budynków i części infrastruktury technicznej  na dz. nr ewid. 184/5,  184/6,  184/8,  185  obręb Krypno Wielkie, gm. Krypno.

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73  § 1 K.p.a. można, w toczącym się postępowaniu , w Urzędzie Gminy Krypno, zapoznać się z wniesionym wnioskiem i  aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych materiałów dowodowych oraz  zgłoszonych żądań, wnieść dodatkowe wyjaśnienia i uwagi w sprawie.

 

                                                                                                                                                                  WÓJT

                                                                                                                                                                  mgr Marek Stankiewicz

 

 

 

 

Otrzymują :

 

  1. Strony postępowania
  2. a/a

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-09-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-09-01

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-09-01