Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Krypno Kościelne, 28.06.2023 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

IN.271.2.8.2023.KK

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda” Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 800.000,00 zł brutto.

 

                                                                                                                                                   Wójt

                                                                                                                                                    mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-06-28

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-06-28

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-06-28