Rejestr instytucji kultury

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY KRYPNO

prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury /Dz.U.2012.189/

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru, daty kolejnych zmian

Pełna nazwa instytucji kultury wynikającej ze statutu

Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

1/2002

14.03.2002r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie

 

Budynek Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19 – 111 Krypno Kościelne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, Krypno Kościelne 3, 19-111 Krypno Kościelne

Gmina Krypno

 

Gmina Krypno ustawa z 25 października 1991r. o prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114 poz. 493)

Uchwała  Nr XXX/174/02 Rady Gminy Krypno z dnia   14 marca 2002 r.

 

24.02.2010r.

zmiana

Uchwała  Nr XXXI/175/10 Rady Gminy Krypno z dnia     24 lutego 2010r.

 

29.12.2012r.

zmiana

 

Uchwała Nr XXXI/121/2012 Rady Gminy Krypno z dnia  29 grudnia 2012r.

 

11.03.2016r.

zmiana

Uchwała Nr XIV/87/2016 Rady Gminy Krypno z dnia 11.03.2016r.

1/2006

02.01.2006r.

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie

 

Krypno Wielkie 9, 19 – 111  Krypno Kościelne

Gmina Krypno

 

Uchwała Nr XXX/173/05 Rady Gminy Krypno z dnia  9 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXX/174/05         Rady Gminy Krypno z dnia 9 grudnia 2005r.

24.02.2010r.

zmiana

Uchwała   Nr XXXI/174/10 Rady Gminy Krypno z dnia 24 lutego 2010r.

 

28.03.2014r.

nadanie statutu

Uchwała Nr XXXIII/177/2014 Rady Gminy Krypno z dnia 28.03.2014r.

29.10.2019 r.

zmiana statutu

Uchwała Nr XI/64/19 Rady Gminy Krypno z dnia 29.10.2019r.

23.04.2021 r.

zmiana statutu

Uchwała Nr XXIV/141/21 Rady Gminy Krypno z dnia 23.04.2021 r. w sprawie zmiany statutu

07.06.2022 r.

zmiana statutu

Uchwała Nr XXXIV/230/22 Rady Gminy Krypno z dnia 07.06.2022 r. w sprawie zmiany statutu

 

  1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

          1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

          2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

  1. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.1 pkt.1), jest bezpłatne i odbywa się przez stronę BIP Gminy Krypno.
  2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury – UG Krypno pok. Nr 4.

  3. Gmina Krypno wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z pisemnym wnioskiem o jego wydanie.

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kitlas - Sekretarz Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2013-02-19

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-02-19

Data modyfikacji: 2023-06-21

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-02-19