Zarządzenia w 2023 r.

Zarządzenia w 2023 r.

Styczeń 2023 r.

 • Zarządzenie Nr 536/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Krypno w 2023 r.  
   
 • Zarządzenie Nr 537/2023 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oznaczeń pism stanowiących znak sprawy. 
   
 • Zarządzenie Nr 538/2023 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne. 
   
 • Zarządzenie Nr 540/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
   
 • Zarządzenie Nr 541/2023 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania.
   
 • Zarządzenie Nr 542/2023 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Peńskie.
   
 • Zarządzenie Nr 544/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy.
   
 • Zarządzenie Nr 545/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Krypno w 2023 r.
   
 • Zarządzenie Nr 547/2023 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2022/2023.
   
 • Zarządzenie Nr 548/2023 w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz funduszu nagród.
   
 • Zarządzenie Nr 550/2023 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krypno.
   
 • Zarządzenie Nr 551/2023 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klasy I szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Krypno.
   
 • Zarządzenie Nr 552/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  

 • Zarządzenie Nr 553/2023 w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2023 roku.  

Luty 2023 r.

 • Zarządzenie Nr 554/2023 w sprawie określenia stawek za wynajem i używanie środków transportu będących własnością Gminy Krypno.
   
 • Zarządzenie Nr 555/2023 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej- gminnej oczyszczalni ścieków. 
   
 • Zarządzenie Nr 556/2023 w sprawie określenia stawek za usługi wykonywane sprzętem Gminy Krypno i stawki za roboczogodzinę pracownika Urzędu Gminy Krypno.   
   
 • Zarządzenie Nr 557/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krypno na lata 2023-2032.  
   
 • Zarządzenie Nr 558/2023 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 559/2023 o zmianie zarządzenia Nr 548/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz funduszu nagród.   
   
 • Zarządzenie Nr 560/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  
   
 • Zarządzenie Nr 561/2023 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2022/2023.  
   
 • Zarządzenie Nr 562/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 563/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 564/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  
   
 • Zarządzenie Nr 565/2023 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT. 
   
 • Zarządzenie Nr 566/2023 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT. 
    
 • Zarządzenie Nr 567/2023 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT.  
   
 • Zarządzenie Nr 568/2023 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT. 

Marzec 2023 r.

Kwiecień 2023 r.

 • Zarządzenie Nr 574/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy.
   
 • Zarządzenie Nr 576/2023 o zmianie zarządzenia Nr 11/10 Wójta Gminy Krypno z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 577/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy.
   
 • Zarządzenie Nr 579/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym za 2022 rok.
   
 • Zarządzenie Nr 580/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim za 2022 rok. 
   
 • Zarządzenie Nr 581/23 w sprawie ustalenia zasad prowadzenia przez Urząd Gminy Krypno obsługi finansowo-księgowej i płacowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym.
   
 • Zarządzenie Nr 582/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy.

Maj 2023 r.

Czerwiec 2023 r.

Lipiec 2023 r.

 • Zarządzenie Nr 598/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
   
 • Zarządzenie Nr 599/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
   
 • Zarządzenie Nr 600/2023 o zmianie Zarządzenia Nr 461/2022 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 lipca2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 601/2023 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placu zabaw w Rudzie. 
   
 • Zarządzenie Nr 602/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 603/2023 o zmianie zarządzenia Nr 532/2022 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie kontroli w 2023 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych na terenie gminy Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 604/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 607/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.   
   
 • Zarządzenie Nr 608/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  

Sierpień 2023 r.

Wrzesień 2023 r.

 Październik 2023 r.

 • Zarządzenie Nr 622/2023 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Krypno.
   
 • Zarządzenie Nr 623/2023 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej do rozpatrywania wniosków nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej.
   
 • Zarządzenie Nr 624/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy.
   
 • Zarządzenie Nr 625/2023 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do dostępu oraz wprowadzania danych i informacji do e-usług CEEB.
   
 • Zarządzenie Nr 626/2023 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do dostępu oraz wprowadzania danych i informacji do e-usług CEEB.
   
 • Zarządzenie Nr 627/2023 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do dostępu oraz wprowadzania danych i informacji do e-usług CEEB.
   
 • Zarządzenie Nr 628/2023 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do dostępu oraz wprowadzania danych i informacji do e-usług CEEB.
   
 • Zarządzenie Nr 629/2023 w sprawie zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego.
   
 • Zarządzenie Nr 630/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 631/2023 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2023/2024.
   
 • Zarządzenie Nr 632/2023 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
   
 • Zarządzenie Nr 633/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy.

Listopad 2023 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Giełda - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2023-01-02

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-12-06

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-01-03