ZARZĄDZENIE Nr 33/2015
WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 20 kwietnia 2015r.
w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych

 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 182 § 1 pkt. 1 i § 8  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr.21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Uzupełnia się skład Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. i powołuje się w skład tych komisji następujące osoby:

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Krypnie Wielkim 9

  1. Chludzińska Wanda,
  2. Żędzian Gabriela,
  3. Szleszyński Krzysztof.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Długołęce 49

  1. Zimnoch Urszula,
  2. Snarski Wiesław,
  3. Skobodzińska Teresa Agnieszka.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Zastoczu 29A

  1. Bagan Kamil,
  2. Kobeszko Anna,
  3. Grygieńć Maciej.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Krypno i opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                 Wójt              

                                                                                /-/ Marek Stankiewicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Wojno - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2015-04-20

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2015-04-20

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2015-04-20

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2015-04-20