Zarządzenie nr  34/2015
Wójta Gminy Krypno

z dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 182 § 1 pkt 1, § 2 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w następujacym składzie:

1.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Krypnie Wielkim 9:

1) Klicka Emilia – Krypno Wielkie – KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa;

2) Sadowska Agnieszka – Krypno Kościelne – KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy;

3) Smolik Jolanta – Krypno Wielkie – KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek;

4) Bierdzio Danuta – Krypno Kościelne – osoba wskazana przez Wójta;

5) Chludzińska Wanda – Góra – osoba uzupełniająca skład Komisji;

6) Żędzian Gabriela – Krypno Wielkie – osoba uzupełniająca skład Komisji;

7) Szleszyński Krzysztof – Ruda – osoba uzupełniająca skład Komisji.

 

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Długołęce 49:

1)  Leszczyński Wawrzyniec – Długołęka – KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa;

2)  Sienkiewicz-Dawidowska Alicja – Ruda – KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy;

3)  Markowska Iwona – Krypno Wielkie – KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek;

4)  Markowska Katarzyna – Długołęka – osoba wskazana przez Wójta;

5)  Zimnoch Urszula – Długołęka – osoba uzupełniająca skład Komisji;

6)  Snarski Wiesław – Krypno Wielkie – osoba uzupełniająca skład Komisji;

7)  Skobodzińska Teresa Agnieszka – Krypno Wielkie – osoba uzupełniająca skład Komisji.

 

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Zastoczu 29A:

1) Hodun Karol – Długołęka – KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa;

2) Stankiewicz Grażyna Alicja – Zastocze – KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy;

3) Laskowska Urszula – Zastocze – KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek;

4) Kupiec Aneta – Krypno Wielkie – osoba wskazana przez Wójta;

5) Bagan Kamil – Zastocze – osoba uzupełniająca skład Komisji;

6) Kobeszko Anna – Peńskie – osoba uzupełniająca skład Komisji;

7) Grygieńć Maciej – Krypno Wielkie – osoba uzupełniająca skład Komisji.

 

§ 2. Składy obwodowych komisji wyborczych podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Gminy Krypno i opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publiczej. Składy poszczególnych komisji są wywieszane również w ich siedzibach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

                                                                                                                     Wójt    

                                                                                                                 /-/  Marek Stankiewicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Wojno - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2015-04-20

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2015-04-20

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2015-04-20

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2015-04-20