ZARZĄDZENIE Nr 43/2015

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 13 maja 2015r.

w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.),  art. 184 § 4 i art. 182 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr.21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

Uzupełnia się skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Długołęce  w ponownych wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015r. i powołuje się w skład tej komisji:

  1. Bożenę Markowską, zam. Krypno Wielkie 12A

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Krypno i opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                 Wójt

                                                                              /-/  Marek Stankiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Wojno - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2015-05-13

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2015-05-13

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2015-05-13

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2015-05-13