I N F O R M A C J A 

Gminnej Komisji Wyborczej

w Krypnie   

z dnia 11 października 2010 r. 

o składzie Komisji, siedzibie i o terminach dyżurów w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta  

 

       Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ) podaje się do publicznej wiadomości skład Komisji, miejsce i terminy dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na Wójta Gminy Krypno 

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Krypnie:  

1) Przewodniczący   - Janusz Dąbrowski     

2) Z-ca Przewodniczącego  -  Maria Katarzyna Bagan  

3) członkowie – Dorota Jadwiga Kropiewnicka,

-          Anna Kropiwnicka,  

-          Iwona Kobeszko,

-          Małgorzata Popławska,

-          Wiesława Molska-Cylwik   

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Krypnie – Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, pok. nr 4, tel. 85 7169069

Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżury i przyjmuje zgłoszenia list kandydatów na radnych i kandydatów na Wójta:

-          od dnia 11 października 2010 r. w godz. od 12.00 do 15.00

-          w ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń na radnych tj. 22 października 2010 r. w godz. od 14.00 do 24.00,

-          w ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na wójta tj. 27 października 2010 r. w godz. od 14.00 do 24.00.                    

 

 

                                                                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                                                   Gminnej Komisji Wyborczej                                                                                  

                                                                                                                                                       /-/  Janusz Dąbrowski   

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-10-11

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-10-12

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2010-10-12

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-10-12