Uchwała

Gminnej Komisji Wyborczej w Krypnie

z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie listy kandydatów na Wójta Gminy Krypno

w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Krypnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Sporządza się następującą listę kandydatów na Wójta Gminy Krypno w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.:

 

1.

KONDRAKIEWICZ Robert, lat 34, wykształcenie wyższe, zam. Krypno Kościelne

zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY KRYPNO

nie należy do partii politycznej

2.

PAC Tomasz, lat 37, wykształcenie wyższe, zam. Krypno Wielkie

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA ROZWOJU

nie należy do partii politycznej

3.

STANKIEWICZ Marek, lat 34, wykształcenie wyższe, zam. Krypno Wielkie

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ODNOWA"

członek Polskiego Stronnictwa Ludowego

4.

ZDANOWICZ Andrzej, lat 54, wykształcenie wyższe, zam. Białystok

zgłoszony przez KWW GMINNE POROZUMIENIE PRAWICY

nie należy do partii politycznej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

 

Janusz Dąbrowski

...........................................................................

Zastępca Przewodniczącego

 

Maria Katarzyna Bagan

...........................................................................

Członkowie:

 

1)

Dorota Jadwiga Kropiewnicka

...........................................................................

2)

Anna Kropiwnicka

...........................................................................

3)

Iwona Kobeszko

...........................................................................

4)

Wiesława Molska-Cylwik

...........................................................................

5)

Ewelina Laskowska

...........................................................................

/pieczęć Komisji/

 

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-11-03

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-11-05

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2010-11-05

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-11-05