UCHWAŁA NR 1/10
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRYPNIE   

z dnia 11 października 2010 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w KrypnieNa podstawie art. 17 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2010 r. nr 176, poz. 1190 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się wybór:
  1)  Pana Janusza Dąbrowskiego na  przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krypnie;
  2) Marii Katarzyny Bagan na zastępcę przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krypnie.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

                                                                                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                                                                                                   Gminnej Komisji Wyborczej  
                                                                                                                                                                          Janusz Dąbrowski

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-10-11

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-10-12

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2010-10-12

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-10-12