UCHWAŁA

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. w składach określonych w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej


 

Załącznik

do uchwały

Gminnej Komisji Wyborczej w Krypnie

z dnia 3 listopada 2010 r.

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Krypno

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1:

1.

Agnieszka Dobrzyńska, zam: Krypno Wielkie

2.

Tomasz Walendziński, zam: Krypno Wielkie

3.

Ewelina Matyśkiewicz, zam: Krypno Kościelne

4.

Emilia Polińska, zam: Krypno Wielkie

5.

Dariusz Nowicki, zam: Długołęka

6.

Aneta Kupiec, zam: Krypno Wielkie

7.

Aleksandra Lewandowska, zam: Krypno Wielkie

8.

Bogusław Przytomski, zam: Krypno Kościelne

9.

Danuta Bierdzio, zam: Krypno Kościelne

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2:

1.

Beata Giełda, zam: Długołęka

2.

Renata Kulikowska, zam: Krypno Wielkie

3.

Karolina Frankowska, zam: Krypno Wielkie

4.

Agnieszka Powichrowska, zam: Zastocze

5.

Wiesław Snarski, zam: Krypno Wielkie

6.

Magdalena Borysiewicz, zam: Długołęka

7.

Piotr Rogalski, zam: Peńskie

8.

Irena Roszkowska, zam: Krypno Kościelne

9.

Joanna Wojno, zam: Długołęka

     

 

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-11-03

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-11-05

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2010-11-05

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-11-05