Informacja Wójta Gminy Krypno

z dnia 3 września 2014 r. o wyznaczonych miejscach na obszarze Gminy Krypno przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

            Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że miejscami wyznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są wyłącznie sołeckie tablice w n/w miejscowościach:

 

 1. Bajki Zalesie – przy posesji numer 22
 2. Długołęka I – obok przystanku PKS
 3. Długołęka „Centrum” – naprzeciwko posesji numer 79
 4. Długołęka II – przy posesji sołtysa
 5. Góra – przy posesji numer 58
 6. Krypno Kościelne – parking
 7. Krypno Wielkie – przy posesji numer 43
 8. Kruszyn – przy posesji sołtysa
 9. Kulesze Chobotki – obok budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
 10. Morusy – obok posesji numer 5A
 11. Rekle – przy posesji numer 5
 12. Peńskie – obok przystanku PKS
 13. Ruda – obok przystanku PKS
 14. Zastocze – obok przystanku PKS
 15. Zygmunty – obok posesji numer 10
 16. Białobrzeskie – naprzeciwko posesji numer 3

 

 

 

                                                                                         Wójt Gminy Krypno

                                                                                        /-/ Marek Stankiewicz

 

   

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Wojno - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2014-09-03

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2014-09-03

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2014-09-03

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2014-09-03