OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 10 października 2014r.

o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m-st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

        Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.  – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), Wójt Gminy Krypno podaje do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z informacją o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborach wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

 

Nr

obwodu głosowania

 

Granice obwodu

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

1

Krypno Kościelne,   Krypno Wielkie, Ruda,  Góra,   Morusy,    Zygmunty, Kulesze Chobotki

Gminny Ośrodek Kultury, Krypno Wielkie 9

 

/lokal  dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz dla głosowania korespondencyjnego/

 

2

 

Bajki Zalesie,   Białobrzeskie,  Kruszyn,   Rekle,   Długołęka

Świetlica „Warszawa”, Długołęka 49

 

/lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz dla głosowania korespondencyjnego//

 

3

 

Dębina,   Peńskie,   Zastocze

Świetlica wiejska, Zastocze 29A

 

/lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz dla głosowania korespondencyjnego/

 

 

 ►   Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011r. nr.127, poz.721 ze zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania skończy 75 lat może w terminie do 7 listopada 2014r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

►   Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z  2011r. nr 127, poz.721 ze zm.) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony Wójtowi Gminy przez wyborcę niepełnosprawnego do 26 października 2014r.

 

Uwaga!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

      

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej bez przerwy w godzinach od 700 do 2100

 

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy Krypno

                                                                                                                                       /-/ Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Wojno - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2014-10-10

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2014-10-13

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2014-10-13

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2014-10-13