Najkorzystniejsza oferta na drogę rolniczą w Peńskich

Krypno, dn. 28.10.2010r.

Or.340 – 12/10

Gmina Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno

Tel (0-85) 7169069, fax. ( 0-85) 7169035

e-mail: ug_krypno@zetobi.com.pl

Strona: www.gminakrypno.pl i   http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

REGON: 050659415      NIP: 546 13 38 716

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

        Wójt Gminy Krypno zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami/, zawiadamia że w przetargu nieograniczonym  na „Modernizację drogi rolniczej dojazdowej do pól w obrębie wsi Peńskie” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez firmę Wynajem Sprzętu Budowlanego „MARPO” Mariusz Buziewicz, Popowo 9A, 19-200 Grajewo. Oferta w/w Wykonawcy była jedną złożoną ofertą i spełniała wszystkie wymagania postawione w SIWZ, w kryterium jakim jest najniższa cena otrzymała 100 pkt tj. maksymalną ilość punktów.

Informuje się, iż przewidywany termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego to 02 listopada 2010 r.

                                                                      Wójt Gminy Krypno

                                                                      Marek Stankiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-10-28

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-10-28

Data modyfikacji: 2010-10-28

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-10-28