Start /

Gmina Krypno

Rodzaj

 

 

 

 

 

 

 

Gmina wiejska

Powiat

Moniecki

Województwo

Podlaskie
Miejscowość

 

Adres urzędu

 

 


Godziny pracy urzędu:

 

 

Krypno Kościelne

 

Krypno Kościelne 23 B
19-111 Krypno Kościelne

 poniedziałek-piątek -  7:30 -15:30

 


Kontakt:

Kancelaria


 

tel.(85) 716-90-33;   fax (85) 716-90-35
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
www.gminakrypno.pl

Wójt

mgr Marek Stankiewicz tel. (85) 716-90-33,
e-mail: wojtkrypno@podlaskie.pl 

Przewodniczący Rady Gminy


Sekretarz Gminy


Tomasz Walendziński tel. (85) 716-90-33


Kitlas Joanna tel. (85) 716-90-69
e-mail: sekretarzkrypno@podlaskie.pl

   

Skarbnik Gminy
 

Kupiec Ewa tel. (85) 716-90-01
e-mail: skarbnikkrypno@podlaskie.pl 

Inwestycje i informatyzacja                    tel. (85) 716-90-42

Urząd Stanu Cywilnego                          tel. (85) 716-90-70

Podatki i opłaty lokalne                          tel. (85) 716-91-04

Księgowość budżetowa                           tel. (85) 716-90-20

Zagospod. przestrz. i ochr. środ.             tel. (85) 716-90-41

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna,  tel. (85) 716-90-76
 gospodarowanie odpadami

 

 

 

Autor: Wójt Gminy Krypno
Data opracowania informacji: 2007-06-19
Data upublicznienia infomacji: 2007-06-19
Data wprowadzenia do BIP: 2007-10-15
Data publikacji: 2007-10-15
Data modyfikacji: 2015-08-20
Drukuj