Gmina Krypno

Rodzaj

 

 

 

 

 

 

 

Gmina wiejska

Powiat

Moniecki

Województwo

Podlaskie

Miejscowość

 Adres urzędu


 Godziny pracy urzędu:

 

Krypno Kościelne

 Krypno Kościelne 23 B
19-111 Krypno Kościelne

 
poniedziałek-piątek -  7:30 -15:30


Kontakt:

Kancelaria


 

tel.(85) 716-90-33;   fax (85) 716-90-35
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
www.gminakrypno.pl

Wójt


Zastępca Wójta

mgr Marek Stankiewicz tel. (85) 716-90-33,
e-mail: wojtkrypno@podlaskie.pl 

    tel. (85) 716-90-69
e-mail: zastepcawojtakrypno@podlaskie.pl

Przewodniczący Rady Gminy


Sekretarz Gminy

Marek Kurzyna tel. (85) 716-90-33


Joanna Wojno, tel. (85) 716-90-69
e-mail: sekretarzkrypno@podlaskie.pl

Skarbnik Gminy
 

Kupiec Ewa tel. (85) 716-90-01
e-mail: skarbnikkrypno@podlaskie.pl 

  

Inwestycje i informatyzacja oraz                        tel. (85) 716-90-42
        gospodarowanie odpadami

Urząd Stanu Cywilnego                                       tel. (85) 716-90-70

Podatki i opłaty lokalne                                       tel. (85) 716-91-04

Księgowość budżetowa                                      tel. (85) 716-90-20

Zagospod. przestrz. i ochr. środ.                        tel. (85) 716-90-41

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna        tel. (85) 716-90-76

 

 Konta bankowe:  Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie Oddział Krypno

                             Nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080

                             Nr 09 8076 0001 0010 5082 2000 0210 - wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

W rozliczeniach transgranicznych nr rachunku:

PL27 8076 0001 0010 5082 2000 0080

kod SWIFT: POLUPLPR

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2007-06-19

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2007-10-15

Data modyfikacji: 2024-05-29

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2007-10-15