Najkorzystniejsza oferta na kredyt 2

Krypno, dn. 09.08.2010r.

Or.340 – 8/10

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

        Wójt Gminy Krypno zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami/, zawiadamia że w przetargu nieograniczonym  na „Udzielenie  i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 800 000 zł” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę nr 1 złożoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego O/Białystok, ul Legionowa 28, 15-281 Białystok.

Oferta w/w Wykonawcy była jedną złożoną ofertą i spełniała wszystkie wymagania postawione w SIWZ, w kryterium jakim jest cena otrzymała 100pkt tj. maksymalną ilość punktów.

Informuje się, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art.94 ust.1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy, w związku z tym, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.


                                    Wójt Gminy Krypno

                                    Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-08-09

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-08-09

Data modyfikacji: 2010-08-09

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-08-09