Najkorzystniejsza oferta na 2 kredyt

Krypno, dn. 09.11.2010r.

Or.340 – 13/10

Gmina Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno

Tel (0-85) 7169069, fax. ( 0-85) 7169035

e-mail: ug_krypno@zetobi.com.pl

Strona: www.gminakrypno.pl i http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

REGON: 050659415      NIP: 546 13 38 716

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

        Wójt Gminy Krypno zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami/, zawiadamia że w przetargu nieograniczonym  na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 556.430,-zł” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę nr 2 złożoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku, ul. Legionowa  28, 15-281 Białystok. W/w oferta została wybrana za ofertę najkorzystniejszą, ponieważ zawierała najniższą cenę i w związku z powyższym otrzymała maksymalną ilość punktów

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ocena punktowa oferty

1.

Bank Spółdzielczy w Mońkach, ul. Wyzwolenia 13, 19-100 Mońki

87pkt

2.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku

ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok

100pkt

3.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrala, Centrum Korporacyjne w Olsztynie, ul. Piękna 1, 15-282 Białystok

99pkt

 

 

 

 

Informuje się, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem tj. po dniu 16.11.2010r. /art.94 ust.1 pkt 2/.


Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-11-09

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-11-09

Data modyfikacji: 2010-11-09

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-11-09