Najkorzystniejsza oferta na żwirowanie dróg gminnych

Krypno, dn. 23.02.2010r.

Or.340 – 2/10

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

        Wójt Gminy Krypno zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. 223 poz. 1655 z późn. zmianami/, zawiadamia że w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia na „Równanie i żwirowanie dróg na terenie Gminy Krypno” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił cenę jako jedyne kryterium wyboru oferty. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najniższą ceną.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ocena punktowa oferty

1.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg

Adam Czarnecki

Kolonia Porosły 54A, 16-070 Choroszcz

 

82pkt

2.

„KRUPIAK” Punkt Handlowo-Usługowy

Robert Wojno

Kostry Nowaki 27, 18-212 Nowe Piekuty

 

77pkt

 3.

Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe

Stanisław Chodkiewicz

Ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki

 

100pkt

 

Oferty odrzucone:  0

Oferty wykluczone: 0

Informuje się, iż zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                          Wójt Gminy Krypno

                                                                         Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-02-23

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-02-23

Data modyfikacji: 2010-02-23

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-02-23