Najkorzystniejsza oferta na oczyszczalnie przydomowe

Krypno, dn. 30.09.2010r.

Or.340 – 11/10

Gmina Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno

Tel (0-85) 7169069, fax. ( 0-85) 7169035

e-mail: ug_krypno@zetobi.com.pl

Strona: www.gminakrypno.pl i bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

REGON: 050659415      NIP: 546 13 38 716

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

        Wójt Gminy Krypno zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami/, zawiadamia że w przetargu nieograniczonym  na „Budowę 104 naturalnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krypno” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „HYDROS” Sp.j Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza, ul. Dąbrowskiego 28, 15-950 Białystok.  W/w oferta została wybrana za ofertę najkorzystniejszą, ponieważ zawierała najniższą cenę i w związku z powyższym otrzymała maksymalną ilość punktów

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ocena punktowa oferty

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „HYDROS” Sp.j Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza, ul. Dąbrowskiego 28, 15-950 Białystok

100pkt

2.

Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnych Mirosław Smolski,

ul. Graniczna 31, 18-100 Łapy

94pkt

 

Informuje się, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem tj. po dniu 07.10.2010r. /art.94 ust.1 pkt 2/.


 

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-09-30

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-09-30

Data modyfikacji: 2010-09-30

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-09-30